Loading...

MAPY GEODEZYJNE

Dowiedz się więcej
Home / Porady / MAPY GEODEZYJNE

MAPY GEODEZYJNE

MAPY GEODEZYJNE

Mapy geodezyjne podzielić można posługując się kilkoma kryteriami.

Ze względu na prezentowane treści:

- ogólnogeograficzne – zawierają ogólne i uproszczone dane,

- tematyczne – przedstawiają dane zagadnienie czy zjawisko bardziej szczegółowo

Ze względu na przeznaczenie:

- mapa zasadnicza -obejmuje swym zasięgiem całe terytorium kraju.

- mapa do celów projektowych - jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Powstaje na bazie pobranej z ośrodka mapy zasadniczej terenu.

- mapa inwentaryzacyjna - wykonywana po zrealizowaniu inwestycji

Mapy geodezyjne działek mogą mieć posiać cyfrową (mapa numeryczna) albo analogową.

Mapy geodezyjne satelitarne (dostępne przez Internet) – stosowane są jedynie do przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej działki czy oszacowania jej powierzchni. Udostępnianie map geodezyjnych online sprowadza się jedynie do ułatwienia odnajdywania określonych działek czy danych o charakterze katastralnym.

 

Jak czytać mapy geodezyjne?

Udostępniane mapy geodezyjne Polski posiadają jednolite oznaczenia, które szczegółowo zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku. W przypadku pozyskiwania podstawowych danych w odnalezieniu właściwego obiektu, pomóc powinien system wyszukiwania, dołączany do geodezyjnych map Polski online.

Formularz kontaktowy

KANCELARIA GEODEZYJNA s.c.